L'ananas

Galleria Dryphoto, Prato, Italy

05|04|xx -02|05|xx

 

 

 

Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas
Il culto del'ananas